Třída je pro nás pracovní prostředek, ne pouze prostor, ve kterém děti tráví čas. A jako prostředek jí používáme, měníme dle potřeby a vytváříme tak vhodné podmínky pro učení se.

Třída, to jsou však primárně děti – žáci a to, co v ní dělají. Podívejte se.

Prostory pro třídu a zázemí určené pro 1.-3. ročník zabírají celkem 160 m2, kde kromě třídy najdete jídelnu, šatnu, sociální zázemí a pracovnu učitelů.

Prostory třídy samotné zabírají téměř 90 m2, rozdělené do několika sekcí, podle oblastí výuky. Ve třídě najde část věnovanou češtině, matematice, prvouce. Děti mohou psát u starodávného psacího stolu našich dědů nebo si zahrát na pianinu.

Prostoru třídy jsme věnovali velkou pozornost, v klidové části třídy mají děti k dispozici solnou stěnu, na oknech jsou závěsy, barvy a materiály třídy byly pečlivě vybírány.

Třída je vybavena ergonomickým nábytkem, individuálně nastavitelnými stoly a židlemi, tak, aby každé dítě mělo ideální podmínky pro práci. Ve tříde je dostatek prostoru pro individuální práci na zemi, u stolu nebo pro práci ve skupině.