26.09.2017

Víkend 23.-24. 9. jsme s dětmi dramatického kroužku základní školy Sofie trávili v Jičíně, kde jsme vystupovali v rámci 22. celostátní dílny „Dramatická výchova ve škole 2017“.

Diváci z řad učitelů či zájemců o dramatickou výchovu byli velmi vstřícným a příjemným publikem. Kromě vlastního vystupování jsme měli možnost shlédnout šest přednesů, dvě divadelní a tři taneční dětská představení, které byly vybrány pořadateli jako inspirativní. Nedělní dopoledne jsme si užili návštěvou interaktivní expozice Jičínského zámku a zaslouženou pizzou.

Na nedělním diskusním semináři se všichni přítomní shodli na spontaneitě a přirozené radosti z hraní našich dětí a samozřejmého vstupování do jednotlivých situací a rolí. Ocenili opět věkové rozpětí skupiny a přesto vyrovnané výkony, soudržnost inscenace… Zajímali se o vznik představení a fungování souboru, školy.

Děkujeme dětem (i řadě rodičů, kteří nás doprovodili, byly podporou a zázemím) za pěknou derniéru představení Zvědavá káčátka aneb Putování Prahou, která měla pěkný aplaus i ohlasy.