01.05.2024

Tam, kde učitel není guru vševědomosti, ale vzdělaný a vlídný dospělý s uceleným vztahem k nedokonalosti a chybám, lze najít poklad každý den i v těch nejobyčejnějších činnostech.

Věříme, že přesně takovým místem druhý stupeň ZŠ Sofie je. Zveme vás na praktickou ochutnávku ve středu 15. 5. na statku ZŠ Sofie v Říčanech Kuří, Květná 22. Od 8.15 bude příležitost vyzkoušet si provázanost výuky a reálného života. V odpoledních hodinách, od 14.00 nabídneme rodičům teoretický podklad spolu s praktickými informacemi.

Tým učitelů připravil aktivity pro rozvoj matematicko-fyzikálních kompetencí. Budeme pracovat s plochou i objemem. Angličtinu pohladíme kvízem o stromech nebo dramatizací textu o štědrém stromu. Divoké i té kultivované části zahrady statku využijeme k fyzické práci i ke sběru bylinek na společnou svačinu. Nebudeme se vyhýbat stavbě věty nebo slovním druhům, protože náš rodný jazyk má schopnost uchvátit formou i obsahem. Jako zapálení učitelé sledujeme stanované pedagogické cíle, ale také dobře víme, že ten opravdový koktejl poznání není možné namíchat bez nápadů a kreativity dětí.

Den začneme společným plánem z nabídky činností, která bude obsahovat aktivity akademické, relaxační, rytmické i výtvarné. Vytvoříme prostor pro samostatnou i týmovou práci. Na závěr budeme reflektovat i hodnotit. Využijeme osvědčených postupů, které umožní zažít úspěch a zároveň se vypořádat s příležitostně neúprosnými procenty.

Den otevřených dveří je primárně celodenní ochutnávkou pro žáky 5.ročníků. Rodiče ráno provedeme statkem a přivítáme opět ve 14.00. Závěrečná reflexe a zhodnocení dne je společnou aktivitou pro obě skupiny.