11.02.2024

Formulář pro registraci k zápisu do 1.ročníku ZŠ Sofie je otevřen a najdete jej na této adrese. Všechny zájemce následně obešleme se školní přihláškou ke studiu a pozveme k hospitaci do výuky prvního trojročí.

Chystáme také dva termíny seminářů pro rodiče budoucích prvňáčku a prvňaček, kde rodiče seznámíme podrobně se systémem práce, hodnocení a zpětné vazby, zodpovíme všechny dotazy. Ukážeme Vám a umožníme si vyzkoušet, jak třeba učíme pojem množství, operace násobení a dělení či jak učíme slovní druhy a větné členy. První termín semináře je 28.2. od 17:00 a druhý termín pak 20.3. rovněž od 17:00. Každým seminářem Vás doprovodí třídní učitelka jedné ze tříd prvního trojročí. Přihlásit se můžete již teď na seminare@zs-sofie.cz.