10.02.2024

Když se spojí tradice s inovací, přidá se zájem a potenciál žáka, vznikne jedinečné učení na 2. stupni ZŠ Sofie. Rádi bychom vám ve dnech otevřených dveří ZŠ Sofie nabídli ochutnávku otevřené komunikace učitel-žák i učitel-rodič.

Vyzkoušíme si společně naplánovat den z nabídky činností. Děti pozveme k badatelské výpravě, na které propojíme běžná témata českého jazyka, přírodopisu i dějepisu. Nejen fyzikální zákony aplikujeme při práci na pozemku školy a společných hrách. Věříme, že prvky jedinečnosti naší školy děti zažijí se zeměpisem a matematikou vedenými v anglickém jazyce, a to bez tlaku na úroveň žáků.

Děti bychom rádi obdarovali nevšedním zážitkem, rodiče pak praktickými informacemi o chodu 2.stupně ZŠ Sofie. Budeme odpovídat na otázky rodičů i dětí. Představíme principy i konkrétní aktivity s jejich výstupy. Přiblížíme systém hodnocení, samostatné práce žáků, fungování hospodářství i možnost mezinárodních zkoušek z angličtiny.