09.02.2024

Nabízíme první termín semináře pro rodiče budoucích prvňáčku a prvňáček. Cílem setkání je seznámit potenciální zájemce o místo v 1.ročníku základní školy Sofie se se systémem práce, hodnocení a zpětné vazby, hodnotovým prostorem se kterým pracujeme. Ukážeme Vám a umožníme si vyzkoušet, jak třeba učíme pojem množství, operace násobení a dělení či jak učíme slovní druhy a větné členy. Samozřejmě zodpovíme všechny dotazy.

První termín semináře je 28.2. od 17:00, seminářem Vás doprovodí třídní učitelka jedné ze tříd prvního trojročí. Přihlásit se můžete již teď na seminare@zs-sofie.cz.

V případě zájmu se rovněž již můžete registrovat k zápisu do 1.ročníku ZŠ Sofie je otevřen a najdete jej na této adrese. Všechny zájemce následně obešleme se školní přihláškou ke studiu, registrací a pozveme k hospitaci do výuky prvního trojročí.