31.03.2023

3.5. od 16:00 pořádáme pro rodiče uchazečů o místo v 6. a 7. ročníku ZŠ Sofie informační seminář pokrývající přijímací proces, zkušební pobyt v 5.ročníku, organizaci výuky od září 2023 a další okruhy informací podle potřeb rodičů a samotných žáků.

Pro žáky připravujeme celodenní program, od 8:15 až do 17:00, kde si vyzkouší, že:

  • Učení může být zábava
  • To, co dělám, může dávat smysl
  • Fyzická námaha a dílčí zodpovědnost vedou k posílení sebevědomí

Pro žáky jsou připraveny aktivity vedoucí k samostatnosti i spolupráci s ostatními. Svačina a pití nutné. Obědvat budeme společně v ZŠ Sofie, Žižkova 12, Říčany. Ozvěte se nám na info@zs-sofie.cz, když se budete chtít zapojit. Můžete se také registrovat formulářem.


Jaké žáky a žákyně hledáme? Hledáme děti, které:

  • mají zájem o kvalitní vzdělání získané v souvislostech, nikoliv v izolovaných oblastech otištěných v učebnicích do ne vždy souvisejících kapitol učiva,
  • chtějí rozumět tomu, co se učí, ne pouze sbírat známky za krátkodobě zapamatovatelné informace,
  • mají chuť zapojit se do kolektivu stejně naladěných a motivovaných žáků,
  • mají potřebu podílet se na chodu třídy a školy, pečovat o sdílené prostředí, aby se v něm cítily dobře,
  • se chtějí učit o přírodě venku, o vědě v laboratoři, o horách na expedicích,
  • chtějí pracovat se zvířaty, na hospodářství, na zahradě či v dílně,
  • ocení, že jim učitelé budou rozumět a bude jim záležet nejenom na jejich studijních úspěších.

2. stupeň ZŠ Sofie má vlastní zázemí v usedlosti v Říčanech – Kuří, 5 minut pěšky od zastávky autobusu č. 385 a linky č.2 městské hromadné dopravy. Areál školy na více než 13,000 m2, v sousedství lesa a potoka, nabídne žákům všestranné možnosti vlastní realizace, jak v době vyučování, tak v čase odpoledních aktivit školního klubu.