30.03.2023

Při příležitosti Dne Země připravujeme v našem areálu 2. stupně ZŠ akci nebo-li brigádu. Rádi bychom s Vaší pomocí vyčistili od naplaveného dřeva a všeho, co do přírody nepatří, břehy Pitkovického potoka, který teče pod areálem školy v Kuří. Kolem potoka vede stezka, kterou bychom také rádi zkontrolovali a uklidili.

V areálu školy plánujeme práci na stavbě plotu oddělujícího budoucí zahradu od lesní části našeho pozemku.  Pravděpodobně také připravíme několik dalších aktiv, u kterých budeme rádi za pomoc většího počtu rodičů a dětí. Když budete mít možnost se zapojit, klikněte na formulář a zapište se.

Odpoledne plánujeme posedět u ohně, opéct buřty nebo jiné dobroty a strávit spolu s Vámi hezké odpoledne nejenom prací. Těšíme se na Vás!