14.09.2022

Posvícení je první tradicí, kterou základní škola Sofie Říčany obnovila na Říčansku před více než 10 lety. V týdnu před samotným posvícením probíhá více akcí, podrobnosti najdete v dalších příspěvcích nebo ve zprávách pro rodiče.

Jednou z nich je zpívání v kostele, ještě před lety jsme nacvičili část Truvérské mše, kterou každý rok, spolu s dalšími písničkami, zkoušíme. Každý rok je její podoba trochu jiná, díky tomu, jak přichází nový prvňáci a odchází zkušení pěvci z pátého ročníku.

Nicméně, příští rok s námi již naši páťáci zpívat budou. Otevíráme druhý stupeň!