08.09.2022

V základní škole Sofie vnímáme čtenářství jako klíčovou kompetenci pro děti v 1.-3. ročníku, protože v tomto období se formuje vztah ke čtení i práci s informací v textu, děti objevují krásy jazyka. I proto jsme hned první týden zamířili do knihovny.

Prvňáčci se seznámili s pravidly půjčování knížek a zacházení s nimi – tyto dovednosti se jim budou brzy hodit, protože do dětského oddělení budou chodit pravidelně každý druhý čtvrtek v rámci hravé češtiny. Jejich starší spolužáci se tentokrát seznámili se žánrem komiksu, měli možnost tvořit vlastní komiksový příběh, všichni také využili příležitosti, vybírali si knížky, prohlíželi si a četli v nich. S radostí jsme pozorovali jejich zaujetí pro hledání toho správného příběhu i ponoření do vybraných knížek.