02.09.2022

První týdny pracujeme na adaptaci nových žáků a také celých třídních kolektivů. Je tak čas na zamyšlení nad pravidly. Která z nich potřebujeme, abychom byli ve třídě v bezpečí a cítili se tu příjemně? Po brainstormingu jsme pravidla společně formulovali a pak ve skupinkách nacvičili pro ostatní scénky. Děti se dramatizace zhostily skvěle, byla u toho samozřejmě zase legrace a teď už všichni dobře víme, jak se ve třídě budeme chovat, abychom se všichni cítili dobře a mohli se soustředit. Pohodová a bezpečná atmosféra je pro učení klíčová, bez ní se žáci nedokáži ponořit do flow.

Parta každé třídy se proměnila, proto si dáváme záležet, aby se děti brzy poznaly. Hráli jsme hry, při kterých děti opakovaly jména spolužáků, hledali jsme, co máme společného a v čem jsme jedineční. Pozorovali jsme, že i nováčci se rychle zapojili, a máme z toho velkou radost.