02.09.2022

Rok se s rokem sešel, opět je tu září a s ním nový školní rok. Sotva jsme se ve čtvrtek usadili na koberci a rozloučili s rodiči, vtrhla do třídy Voda! Vzápětí za ní také Země, Vzduch a Oheň. Nemusely se ani přestavovat, děti je poznaly hned.

Každý z živlů nás obdaroval šátkem ve svých barvách i malým dárkem. Vyprávěli nám také o své veliké síle, která může být životadárná, ale také ničivá. Zdá se tedy, že roční téma je jasné. Těšíme se a zároveň jsme napjatí, jaké zážitky a dobrodružství nás se čtyřmi živly čekají.