20.09.2020

V základní škole Sofie slavíme každoročně posvícení. Je to svátek, který připadá v Říčanech většinou na druhou či třetí zářijovou neděli – řídí se křesťanským kalendářem, vždy neděli po pozvednutí sv. Kříže.

Slovo posvícení pochází ze slova posvěcení a váže se k vysvěcení kostela v danném místě. Výročí posvěcení kostela byla vždy velmi slavnostně připomínána – obvykle se pekly koláče, probíhaly taneční zábavy a průvody v maskách. Snažíme se, aby se tento svátek v Říčanech udržel v aktivní podobě. Letos jsme ze zdravotních důvodů vynechali nedělní posezení s husou a zelím na školní zahradě.

Zachovali jsme ale hezký zvyk poděkování a předání darů v kostele, který zdobíme dary a plody podzimu. V kostele jsme si také společně zazpívali posvícenské a podzimní písničky. Velkou zábavou také bývá pečení koláčků, na kterém se z největší části podílejí právě děti.