27.04.2018

Naplánovali jsme si výlet do Techmania Science Center v Plzni. Tamní expozice o vodě se nám velmi hodila, protože i my jsme se vodou a vším s ní spojeným v naší základní škole Sofie v dubnu intenzivně zabývali. A tak jsme chtěli vyrazit za poznáním do světa.

Prvním varováním, že to nebude jen tak obyčejný den, bylo ranní velké zpoždění objednaného autobusu. Nakonec přijel, honem jsme do něj naskákali a jelo se. Moc dlouho ne. Již na Pražském okruhu za prvním tunelem nás zastavila nekonečná, nekončící, krokem popojíždějící kolona. Když jsme v ní popojížděli půl druhé hodiny, otočil se pan řidič na pedagogy a povídá: „Nechcete jet radši do Koněprus?“.

Po zvážení časových možností dne, který má jen 24 hodin a představy rodičů čekajících okolo páté na zahradě školy bylo rozhodnuto o změně plánu. Jedeme do Koněpruských jeskyní!

Dětem tahle novinka nevadila, i když někteří z nás byli příliš „vyletnění“ na návštěvu podzemních jeskyní. Koněpruské jeskyně jsou nejdelším a určitě jedním z nejznámějších jeskynních systémů v Čechách. Zopakovali jsme si mimo jiné něco o krápnících a o tom jak vznikají.

Bezprostřední okolí jeskyně, rozhodně stojí také za chvilku času. Hned u východu jeskyně se nabízí možnost na velmi pěknou procházku. Jeskyně leží v přísně chráněném území, kde je možno pohybovat se pouze po značených cestách. Vydali jsme se tedy po nově zrekonstruované naučné stezce Zlatý kůň, kde se navíc pomocí informačních tabulí lze dozvědět řadu zajímavostí o této Národní přírodní památce. Velkým hitem pro děti bylo paleontologické naleziště, kde mohly v suti koněpruských vápenců hledat a úspěšně získat některé z nespočetných zkamenělin těl různých živočichů.

Věříme, že příště už do Plzně dojedeme a užijeme si ji stejně jako Koněprusy.