23.04.2018

V naší škole Sofii máme dramatický kroužek, v letošním školním roce pro velký zájem rozdělen do dvou skupin – mladší a starší děti, s oficiálním názvem Divadelní soubor Ejchuchú. Oproti předchozím rokům chodí letos na kroužek i někteří předškoláci z naší mateřské školky.

V režii pana učitele Vítka letos starší děti nazkoušely divadelní představení Záhádky a mladší děti Co budeme dělat? Na konci dubna nás totiž čekala každoroční Strašecká divadelní scéna s krajskou přehlídkou dětských divadelních souborů. Kromě toho jsme letos jsme měli před sebou zodpovědný úkol – předat putovního Modrého delfína, kterého jsme získali v loňském roce, dalšímu dětskému divadelnímu souboru. Po demokratickém hlasování mezi našimi dětmi bylo rozhodnuto, že poputuje divadelnímu souboru Pátečnice z Jesenice za jejich představení Sni/Sny.

Pro mnohé z našich malých herců to byla první „velká“ premiéra na prknech co znamenají svět. Ať mladší nebo starší, všichni podali skvělý výkon a patří jim díky za jejich zápal a nasazení, se kterým se svých rolí zhostili.

Velké díky patří také panu učiteli Vítkovi, za jeho kreativní přístup a skvělé nápady a v neposlední řadě za jeho osobní čas, který dětem věnuje!

Děkujeme všem rodičům a příbuzným, kteří děti svou účastí na přehlídce podpořili, a také nám pomohli s organizací a logistikou celého víkendu.