16.10.2017

Dalším z velkých příběhů je Vznik a vývoj planety Země. K tomuto tématu máme spoustu úžasných pomůcek, které dětem pomohly představit si tu velmi dlouhou dobu, kdy naše planeta vznikala. Žáci mají tak možnost si vědomosti ověřit a na vlastní kůži prožít, a proto je velmi zaujala řada pokusů, která následovala bezprostředně po vypravování. Kolik toho udrží magnet? Jak velkou sílu musím použít k rozbití kamene? Za jak dlouho se voda vypaří? Nejen na tyto otázky hledaly odpovědi.

Zkoumaly látky kolem sebe a jejich vlastnosti-pevnost, pohyb kapaliny, přeměnu vody v páru nebo led, hoření, ale také vlastnosti magnetu. Těmto pokusům jsme se věnovali po celý následující týden, takže opravdu doslova každý měl možnost si vše osahat a vyzkoušet. Při této práci děti prakticky rozdělily přírodu na živou a neživou, zjistily si základní podmínky života na Zemi, a tak se dostaly následující týden k třetímu příběhu Vznik a vývoj života na Zemi, který přirozeně navazuje na předchozí téma.

Příběh dětem vyprávěla paní vychovatelka Jana za pomoci 50 metrového pásu – textilní časové osy jednotlivých vývojových etap. Bylo potřeba najít dostatečný prostor, aby jej děti společně mohly rozmotat – vhodné místo jsme našli na hrázi Mlýnského rybníka a užívali jsme si při práci posledních slunečních paprsků babího léta. Děti pak několikrát musely uběhnout pěknou vzdálenost, aby na časovou osu správně umístily zástupce prvních jednobuněčných organismů, přes plazy, ptáky, ryby, obojživelníky k savcům, kde se objevuje i tenký červený proužek naznačující člověka.

Během práce s tímto tématem vznikla řada obrázků inspirovaných prací Zdeňka Františka Buriana, v rámci pracovních činností jsme vyráběli dinosaury pomocí nafukovacích balónků (ti nám nyní zdobí chodby i třídu), ale také jsme tvořili vlastní „knížky“ o třídění živočichů do skupin a jejich charakteristických znacích.