02.10.2017

Vždy na podzim v rámci předmětu Kosmická výchova (který spojuje běžně vyučovanou prvouku, přírodovědu a vlastivědu), vyslechnou děti šest velkých příběhů. Tyto příběhy vyprávíme každý rok na podzim, takže na prvním stupni je děti slyší minimálně 5x, často i víckrát a mohou pak posléze jít do větší hloubky.

Prvním z velkých příběhů je vznik a vývoj vesmíru. Toto téma, začínající velkým třeskem (a skutečným akustickým třeskem) děti milují. Mnoho informací samy znají z médií, encyklopedií, od rodičů. Jejich zvídavé dotazy jsou inspirací pro další práci. Příběh se vypráví nad černou látkou ve tvary rozšiřujícího se vesmíru. Na vesmírný prach, formující se hvězdokupy, galaxie i na vzniklé planety si děti mohou sáhnout a sami vše vyzkoušet.

Mezi aktivitami, spojenými s tímto vzrušujícím tématem, se tento rok objevilo sepsání „vědecké stati“ o jednotlivých planetách sluneční soustavy, kombinovanou technikou namalovat vlastní vesmír, počítat s velkými čísly, vytvořit „knížku“ s přehledem fází měsíce. Téma velkého příběhu se vždy následně prolíná do všech předmětů, tak aby prožitek dětí a upevnění nově nabytých znalostí bylo co nejhlubší.