28.02.2017

Tradiční součástí každého masopustu jsou návštěvy sousedních stavení, obecních úřadů a institucí. Ne jinak tomu bylo i v našem případě. Na to, jak nás pan farář pohostil, či jak jsme tančili s paní místostarostkou se můžete podívat zde.