22.11.2016

Pokračujeme v pásmu, které připravil pro děti v Rudolfinu Symfonický orchestr Hl. m. Prahy FOK. Tentokrát byl na pořadu dne živel vzduch. Děti z 1-3.ročníku základní školy Sofie se o něm něco dozvěděly v pondělí 21. 11.

V rámci programu zaznělo mnoho informací o dechových nástrojích a podrobně se seznámily s fagotem a trubkou. Na fagot si někteří z nás zkusili i zahrát. V připravené dílničce jsme vyráběli jednoduchý hudební nástroj, na který jsme si pak všichni zahráli v improvizovaném orchestru. Žáci, kteří hrají na flétny, je měli sebou a zapojili se do koncertu.