08.02.2016

Před masopustním průvodem jsme s dětmi ze základní školy i za pomocí dětí z mateřské školy napekli masopustní koláčky, které se budou rozdávat během průvodu. Do pečení jsme rovnou zapojili také naší lektorku Paulu, která nám tento týden bude pomáhat během celého dne s angličtinou.