01.12.2015

Advent je již za rohem a pro nás, českou školu, která pracuje na obnovení tradičních hodnot naší společnosti a českých tradic, je to také měsíc zamyšlení a plánování. Jedna z věcí, která nás v poslední době vede k zamyšlení, je aktuální praxe českého školství. Ani ne tak aktuální plány na obědy zdarma nebo zprávy o povinném roce předškolní přípravy nařízeném ze strany státu. Spíše víc a víc slyšíme od rodičů i kolegů učitelů o klesající motivaci dětí k učení a vzdělávání se.

V minulém školním roce k nám přestoupilo ze státních i soukromých škol několik dětí, pro které jsme se stali nadějí na restart motivace, znovu-probuzení vlastního zájmu vědět a rozumět. Takové rozhodnutí je vždy komplikované a z pohledu rodiče rizikové i z pohledu změny prostředí a sociálních kontaktů.

V případě, že se ve stávající škole potýkáte se ztrátou motivace dítěte a zhoršujícím se studijním nasazením či obecně výkonem, bez ohledu na to, zda se jedná o třídu s 15 dětmi s projektovým vyučováním nebo 28 dětmi ve frontální výuce, přijďte se k nám podívat. Probereme s Vámi, co naše škola pro Vaše dítě v jeho konkrétní situaci může udělat. Můžeme Vás propojit s rodiči, kteří toto rozhodnutí již udělali a mají vlastní zpětnou vazbu. Nadaným dětem, které potřebují individuální přístup či dětem s nezájmem o některé oblasti výuky jsme schopni díky našemu vybavení pomůckami na prakticky každou oblast školního vzdělávacího programu pomoct objevit utlučený zájem. Dětem se špatnými zkušenostmi z frontální výuky či sociálního klimatu jsme schopni ve věkově smíšené třídě pomoci najít si vlastní místo ve skupině a doplnit sociální aparát o nezbytné dovednosti v atmosféře vzájemného respektu. Víme, že to jde.