10.04.2013

V rámci projektu Institutu celostního učení, www.ifgl.cz, připravujeme ve Společnosti Deméter, o.s. a ve spolupráci se ZŠ Sofie první seminář na téma práce s inovativními pomůckami na výuky matematiky pro mateřské i základní školy.

Lektorem semináře je Theo Feldner, učitel matematiky a velký příznivec učení matematiky celým tělem. Theo má za sebou více než 20 let práce ve svobodných školách v Tyrolsku, Dolním Rakousku a ve Vídni. Prostřednictvím každodenní práce s dětmi, kolegy a rodiči i díky promýšlení těchto činností si vytvořil svůj názor na učení a „školu“.

Theo při vývoji svých materiálů vycházel z Montessori pomůcek, se kterými intenzivně pracoval. Díky intenzivnímu studiu tohoto přístupu k učení se matematiky, vyvinul nové materiály jako např. matheomatickou arénu. Nový rozměr do výuky matematiky přináší mateomatická hvězda, schody, destičky či pomůcky pro geometrii. Kritickou součástí je vždy pohyb, žonglování, vyvažování a další práce s tělem.

Nejde však o práci s pomůckou samotnou. Bez spolupráce dětí na matematické aréně a dalších materiálech není možné vypočítat výsledky, děti se musí dohodnout, spolupracovat, být pozorní, mít respekt a ohled na ostatní, což představuje další příležitost pro rozvoj sociálních dovedností.

První seminář v České republice se uskuteční 24. a 25.5.2013. V pátek 24.5. kurz začne v 17,00 až 21,00, v sobotu 24.5. bude probíhat od 10,00 do 18,00.

Orientační program semináře

Pátek: 4 hodiny
Úvod do filozofie práce s matematickými pomůckami
Představení a praxe s pomůckami – matematická aréna, hvězda a schody, početní operace sčítání, odčítání, násobení a dělení

Sobota: 8 hodin
Pokračování práce s pomůckami – matematická aréna, hvězda a schody
Geometrický vzorec pro plochu a obvod
Algebra
Pythagorova věta
Binomická věta

Seminář je zážitkový, plně zde platí, že se matematika učí celým tělem. Podle požadavků lektora a pro získaní prožitku a vlastní zkušenosti s prací s materiály je počet účastníků omezen na 25.

Cena semináře je 3000 Kč.

V případě zájmu o seminář pište na info at  ifgl tecka cz. Online registrace bude spuštěna během několika dní.

Seminář Matheomatika 2012

 

 

 

 

Venkovni geometrie