09.04.2013

„Co je zase?“
„No jo, pořád …“
„To neřeš …“

Slýcháte občas od dětí věty, které Vás štvou? Společnost Deméter, ve spolupráci s projektem Odyssea, a lektorem Michalem Dubcem připravuje kurz pro rodiče zaměřený na vědomou práci se vztahovými signály v komunikaci s dětmi.

Během kurzu se účastníci naučí na tyto a podobné věty reagovat tak, aby neprohlubovali konflikt a zároveň vedli děti k odpovědnosti za jejich chování. Osvojí si konkrétní principy vědomé práce se vztahovými signály v komunikaci (nehodnotit, nevěštit, nedávat nevyžádané dobré rady, nepopírat vidění světa druhých, používat pátrání po porozumění a popisný jazyk), které snižují počet hádek.

Kurz o celkové dékce 16 hodinse uskuteční během 4 setkání v rámci čtyř po sobě jdoucích týdnů. Každý týden se uskuteční jeden seminář od 17,00 do 21,00 a účastníci mají pak čas na vyzkoušení poznatků z praxe do dalšího setkáí.

Obsah kurzu je vystavěn na základě poznatků o fungování mozku (práce Davida Rocka) a poznatků o fungování vztahových signálů v komunikaci (práce Paula Watzlawicka). David Rock se dlouhodobě zabývá výzkumy v oblasti reagování našeho mozku na signály (v našem případě věty rodičů), které do něj přichází. Na základě výzkumů zformuloval konkrétní doporučení, která během kurzu budeme sdílet při rozboru konkrétních situací s dětmi.

Kurz je orientován na reálné situace, praktické části jsou postaveny na konkrétních problematických situacích, se kterými se rodiče setkávání při výchově svých dětí. Součástí je také hraní rolí s následným videorozborem. I proto je počet účastníků limitován na 14.

Mgr. Michal Dubec, působí v současné době na katedře pedagogiky ZČU v Plzni a současně se aktivní podílí na aktivitách Projektu Odyssea, které pomáhá školám při zavádění osobnostní a sociální výchovy do běžné praxe. V rámci Projektu Odysea napsal či se autorsky podílel na 11 publikacích. V rámci školení „Co je zase“ aktuálně pracuje s rodiči ze ZŠ Mendelova, Karviná, v poslední době  se ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice či ZŠ Náměstí republiky, ve Znojmě.

V případě zájmu o kurz „Co je zase“, který se uskuteční během května/června 2013, se registrujte zde: https://www.zs-sofie.cz/events/co-je-zase/.

Cena kurzu je 1600 Kč.