22.01.2013

Česko mluví o vzdělání

Kampaň Česko mluví o vzdělání – www.ceskomluvi.cz/

Domníváme se, že jednou z příčin úpadku vzdělávání v ČR je neexistence jasné a sdílené koncepce vzdělávací politiky. Proto chceme vyvolat celospolečenskou debatu, na jejímž konci definujeme smysl a cíle vzdělávání, které budou pro každého srozumitelné.

Prostřednictvím kampaně Česko mluví o vzdělávání (ČMoV) chceme prosadit řešení dvou klíčových problémů vzdělávání:

 • Potřebujeme znovu formulovat cíle vzdělávání.

Důvod: Cíle formulované ve „školském“ zákoně jsou příliš obsáhlé a nekonkrétní. Fakticky je nikdo nepoužívá a nevztahuje k nim připravovaná opatření typu vzdělávacích standardů, revize vzdělávacích programů, plošného testování či státní maturity. Nejasná představa, k čemu by tato opatření měla sloužit, vede k častému tápání a neefektivním investicím. Nejkřiklavějším případem je státní maturita.

 • Musíme zajistit, aby každý nový ministr či ministryně nezačínali znovu od nuly.

Důvod: Neexistence jasně formulovaných cílů a jakéhokoli opatření, které by zajistilo kontinuitu vzdělávací politiky, způsobuje, že mnoho práce, kterou ministerstvo školství a jemu podřízené organizace vykonají, spadne s nástupem nového ministra pod stůl. Typickým příkladem je kariérní řád, který se střídavě objevuje a mizí v agendě nového šéfa resortu školství. Hledejme způsoby, jak tuto nahodilost ve vzdělávací politice odstranit.

ZAPOJTE SE DO DISKUZE

23. ledna se můžete těšit na spuštění diskusních témat.  Připravili jsme celkem osm témat ve třítýdenních cyklech. Půjde o moderovanou diskusi s příspěvky od oslovených osobností, zástupců firem, organizací a státních úřadů, včetně odborníků ze zahraničí. Diskuse bude doplněna příklady dobré praxe a každé téma bude uzavřeno stručnou závěrečnou zprávou s doporučeními konkrétních opatření.

Téma odstartujeme krátkým textem, který shrne stav diskuse na vstupu. Během tří týdnů budeme postupně diskutovat několik podtémat, které zpřesní a strukturují diskusi. Závěrečná zpráva shrne debatu a navrhne, jaká konkrétní opatření lze v té které oblasti udělat.  Další téma odstartujeme po dvou týdnech od startu předchozího, debaty se tedy budou jedním týdnem překrývat.

 

O čem budeme diskutovat a kdy? 

  1. Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? termín: 23.1. – 13.2.
  2. Jak zvýšit zájem dětí a studentů vzdělávat se a učit se nové věci? termín: 6.2. – 27.2.
  3. Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme dětí na „schopné“ a „méně schopné“? termín: 20. 2- 13. 3.
  4. Jak podporovat učitelskou profesi a udělat z ní ceněné povolání? termín: 6. 3. – 27. 3.
  5. Jak změnit hodnocení na našich školách? termín: 20. 3. – 10.4.
  6. Kdo má řídit školy? Ministerstvo, nebo kraje a obce? termín: 3. 4. – 24.4.
  7. Co se musí změnit na vysokých školách? termín: 17. 4 – 8.5.
  8. Jakou společnost má náš vzdělávací systém vytvořit a podporovat? termín: 1. 5. – 22. 5.

 

Jde tedy většinou o otázky a témata, která se v odborné veřejnosti diskutují opakovaně a dlouhodobě. Proč se k nim vracíme? Smyslem je jednak udělat aktuální inventuru názorů a postojů všech stran, přemýšlet o těchto otázkách z hlediska cílů vzdělávání a především seznámit prostřednictvím médií s obsahem debat i širší veřejnost.

Jak bude možné zapojit se do debaty na webu?

  • Budete moci hlasovat o tom, co by se mělo učit.
  • Vyzkoušíte si vzdělávání budoucnosti. Připravujeme interaktivní herní prostředí, jež vám umožní vyzkoušet si šest možných scénářů budoucnosti a v každém z nich zažít jiný model vzdělávání.
  • Budete moci debatovat o tom, kde je česká škola.  Nabídneme vám diskusní prostředí, v němž budete moci pojmenovat, kde vidíte silné a slabé stránky našich škol. O každé z položek pak bude možné debatovat s ostatními účastníky diskuse.
  • Napíšete politikům. Ve sdíleném dokumentu budete moci spolupracovat na vytváření Národního programu vzdělávání. Rozpracujeme společně první kapitolu, která bude věnována cílům vzdělávání.

A ještě něco navíc!

Na webu najdete další inspirativní články a videa s možností diskuse k nim, názory a pohledy na vzdělávání od důležitých osobností, k dispozici budete mít kalendář informující o tom, kde a jak je možné se do debaty zapojit i mimo internetové prostředí.

www.ceskomluvi.cz