10.12.2012

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na organizaci pobytu pana Clause Kaula v MŠ a ZŠ Sofie – od paní ředitelky Provazníkové z Olivovny (www.olivovna.cz) a jejího týmu, který nám pomáhal při zajištění přednášky ve čtvrtek 6.12., po tým z firmy Economic Service (www.economic-service.cz), který zajišťoval techniku během přednášky a celého pobytu, až po tlumočnice Katku a hlavně Lenku, která nás provázela také sobotním seminářem. Velké díky také patří týmu hotelu Pavilon (www.pavilon-ricany.cz), který zajistil, že pan Kaul se v Říčanech cítil jako doma.
Velké poděkování patří všem, kteří se přednášky a sobotního semináře zúčastnili, jejich velký zájem udělal našemu mentorovi radost a i díky tomu máme připravené a zajištěné další termíny návštěvy u nás v Říčanech.
Největší díky ale patří dětem z mateřské školy a základní školy Sofie, které panu Kaulovi ukázaly dva své typické, běžné dny a které jsou pro něj, i pro nás, kteří se na projektu Sofie podílíme, velkou inspirací a motivací.
Ještě jednou velké DĚKUJEME,
Patrik Matlák