04.12.2012

Termíny zápisu do ZŠ na školní rok 2013/2014 jsou již stanoveny. První termín bude 22.ledna 2013, druhý termín 7.února 2013, oba dny od 13.00. Na tento školní rok budeme přijímat maximálně 8 dětído první i druhé třídy.

Pro bližší informace, prohlídku školy i v rámci vyučování kontaktujte paní ředitelku na info@zs-sofie.cz.

Zápis na školní rok 2013/2014 je pro děti, které v letošním školním roce dovrší věk šesti let, t.j. narozené mezi 1. září 2006 a 31. srpnem 2007 a děti po odkladu školní docházky pro školní rok 2012 – 2013.

Příjem přihlášek byl již zahájen, pořadí přihlášek je jedním z kritérií pro přijetí. Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení na hlavní stránce.