14.11.2012

8.12.2012 od 8.30 do 15.00 se v Říčanech uskuteční seminář předního evropského Montessori učitele a školitele, Clause-Dietera Kaula. Téma semináře je „Moderní Montessori pedagogika z holistického pohledu“ ve světle aktuálních výzkumů. Součástí budou také praktické ukázky práce s pokročilými pomůckami.

Seminář je určen primárně pedagogům a rodičům dětí z Montessori tříd, je však otevřen i široké veřejnosti. Seminář se uskuteční v prostorách ZŠ Sofie v Žižkově ulice 12.

Seminář bude probíhat v německém jazyce a bude konsekutivně tlumočen. Registrovat se je možné zde: https://www.zs-sofie.cz/events/seminar-claus-dieter-kaul/.

Součástí poplatku ve výši 2,500 Kč bude oběd a občerstvení.