19.09.2012

Na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Volebního řádu Školské rady ze dne 3. 9. 2012 vyhlašuje ředitelka školy 1. kolo voleb do Školské rady SOFIE – Montessori mateřské školy a základní školy, o.p.s.

Oprávnění voliči, kterými jsou členové pedagogického sboru školy a zákonní zástupci nezletilých žáků, mohou navrhovat kandidáty pro 1. kolo voleb a to písemně na adresu školy pod heslem NOMINACE nebo emailem na adresu ředitelky ZŠ olga.matlakova@zs-sofie.cz.

Uzávěrka pro návrhy kandidátů je 1. října 2012 do 09:00. V 1. kole voleb do ŠR budou navrhováni kandidáti na:

  • 1 zástupce pedagogického sboru ve ŠR (navrhují členové pedagogického sbory školy)
  • 1 zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků ve ŠR (zákonní zástupci nezletilých žáků)

Z navržených kandidátů budou volební komisí sestaveny kandidátní listiny pro 2. kolo voleb, které proběhne dne 08.10.2011 od 14:00 do 17:00 v budovách základní školy.

V 2. kole voleb do ŠR bude na základě tajné volby z kandidátních listin zvolen příslušný počet zástupců do ŠR.

V Říčanech 18.9.2012

Olga Matláková
Ředitelka ZŠ