18.09.2012

Zákonní zástupci žáka mají právo kdykoliv zvolit libovolnou školu, kde se uskutečňuje základní vzdělávání žáka. O přestupu žáka rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce ředitel školy, kam žák přestupuje.

Žádost o přijetí/přestup je možné si vyžádat v ZŠ Sofie. Pro samotný přestup je nutné také připravit:

  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • průkaz zdravotního pojištěnce (žáka)
  • žákovskou knížku či poslední vysvědčení žáka,
  • u cizích státních příslušníků doklad o oprávnění k pobytu v ČR,

Odhlášení žáka z původní školy doporučujeme provést písemně s uvedením data změny a adresy nové školy.