03.09.2012

První Montessori základní škola na Praze-východ zahájila výuku

V Říčanech u Prahy zahájila provoz základní škola Sofie, která je první Montessori základní školou na Praze-východ. Novou školu přišel slavnostně otevřít starosta Říčan pan Vladimír Kořen. ZŠ Sofie v letošním školním roce přivítá první desítku prvňáčků z Říčan a okolí, v příštím roce se potom naplno rozběhne koncept smíšených tříd, v rámci kterého se budou společně vzdělávat žáci první až třetí třídy.

Základní škola Sofie sídlí v nově zrekonstruované budově na ulici Žižkova v Říčanech a je jednou z nejmoderněji vybavených základních škol v České republice. Prvňáčci mají k dispozici moderní učebnu, která je současně i multifunkčním prostorem, ve kterém se žáci učí, provádějí praktická cvičení nebo samostatně pracují s Montessori pomůckami. Kromě tradičních předmětů jako je český jazyk, matematika nebo výtvarná výchova, nabízí nová škola také rozšířenou výuku angličtiny, v rámci které se žáci seznamují s cizím jazykem přirozeným způsobem v rámci běžných činností. ZŠ Sofie nabídne také celou řadu volnočasových aktivit jako například šachový kroužek, hru na flétnu, jógu a další.

Základní škola Sofie je soukromou školou založenou na principech Montessori, která navazuje na tradici stejnojmenné mateřské školky fungující v Říčanech už třetím rokem. Škola využívá při výuce dětí principy Montessori pedagogiky, současně ale, stejně jako ostatní základní školy v ČR, vychází ze schváleného rámcového vzdělávacího programu, který je plně v souladu s učebními osnovami pro první stupeň základní školy.

Montessori pedagogika je nejrozšířenější alternativní vzdělávací systém na světě. Vede děti k toleranci, úctě k lidem, k lidským výtvorům i k přírodě, ochotě pomoci tam, kde je to potřeba, a přijímat zodpovědnost za své jednání. Cílem je, aby žáci byli tvořiví a flexibilní, byli schopni se celoživotně vzdělávat, týmově spolupracovat a uměli zacházet s informacemi. Jedinečné jsou didaktické pomůcky vytvořené na základě pozorování dětí, používané v připraveném prostředí věkově smíšených tříd.