14.02.2012

Srdečně Vás zveme na kurz (nejen) grafomotoriky pro předškoláky vedený dle  stimulačního programu pro předškoláky „MAXÍK“.

Kurz pro rodiče s dětmi bude zaměřen na:

  • Nácvik pohybových stereotypů – stabilní postoj, zvládnutí rovnováhy, správné sezení, správné a zdravé dýchání, správný úchop psacího náčiní
  • Rozvoj grafomotorických dovedností
  • Rozvoj komunikačních dovedností
  • Posílení oblasti zrakového, sluchového vnímání
  • Posílení v oblasti prostorové orientace
  • Koncentraci pozornosti

Lektor:     Mgr. Michaela Horáková, speciální pedagog, působící v občanském sdružení PRODYS

Zahájení: úterý 6. března 2012, 15:30-16:30 hod

Cena:       1.500,-Kč /15 lekcí ve skupince 10 dětí

 

Přihlášky posílejte na info@centrumsofie.cz.