07.01.2012

Zápis žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2012/2013
 se v souladu s § 36 odst. 4) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění uskuteční na základní škole SOFIE ve dnech 24.1.2012 a 7.2.2012 od 13.00 hod.

Zápis proběhne formou „Cesty do pohádky“. Pro co nejpříjemnější průběh zápisu doporučujeme domluvit konkrétní čas zápisu pro vaše dítě s ředitelkou školy.

K zápisu je nutno přinést:

  • žádost o přijetí, případně také žádost o odklad (zápisní lístek zde: ….)
  • rodný list dítěte
  • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • u dětí s odkladem školní docházky rozhodnutí o povoleném odkladu z minulého školního roku
  • u cizích státních příslušníků doklad o oprávnění k pobytu v ČR, rodný list s úředně ověřeným překladem