03.01.2012

1.1.2012 vznikl Šachový oddíl Figurka při základní škole SOFIE, který se bude v našem regionu věnovat zejména předškolním a školním dětem. První aktivitou šachového oddílu je kroužek Figurkové školičky paní Martiny Kořenové.

V druhém pololetí školního roku 2011/2012 se uskuteční celkem tři běhy Figurkové školičky. První termín a druhý termín, v pondělí od 15.00 a 16.10, jsou zcela zaplněné (AKTUALIZACE: máme jedno volné místo v úterý od 16.10). Třetí běh kroužku je naplánován na pátek od 13.30, kde jsou ještě dvě volná místa. Kroužek je vhodný pro děti od 3 let, které jsou zvyklé na účast na kroužku bez přítomnosti rodičů. Kurzovné je 1360 Kč za celkem 17 lekcí. První termín kroužku je 16.1.2012 pro pondělní kurzy, 27.1 pro páteční termín.

Kroužky budou probíhat v prostorách MŠ Sofie, ve druhém patře budovy v Žižkově ulici 12. Po rekonstrukci prostor základní školy budou šachové kroužky probíhat ve třetím patře stejné budovy. Pro bližší informace a zápis na kroužek kontaktujte info@zs-sofie.cz.

Bližší podrobnosti o projektu Figurkové školičky najdete na stránkách www.figurka.net.