10.12.2011

15. února 2012 začne další cyklus předškolní přípravy  Šance Montessori, vzdělávacího projektu pro přípravu dětí se specifickými vzdělávacími potřebami na vstup do ZŠ.

Děti se spolu s rodičem budou setkávat každou středu 15,30-17.00 hod v prostorách mateřské školy SOFIE po dobu pěti měsíců. Děti se při práci s pomůckami a materiály budou trénovat v dovednostech potřebných pro čtení, psaní a matematiku. Rodiče se budou učit dětem pomáhat a dostanou náměty, co a jak doma dětem nabídnout, jak si doma připravit materiály a pomůcky. Děti budou pracovat společně s rodiči a také samy s pomocí učitelů nebo rodičů.

Tento kurz probíhá v 8 pilotních střediscích po celé České republice a během tří let své existence mapuje možnosti využití montessori pomůcek pro pomoc předškolním dětem získat takové dovednosti, aby úspěšně nastoupily do první třídy základní školy. Vyústěním projektu bude konference pro pedagogickou veřejnost a rodiče, zhodnocující průběh kurzu a nabízející tento program dalším zařízením a veřejnosti.

Pro další informace navštivte stránky projektu http://www.sance-montessori.cz a pro podrobnější informace o programu jděte na http://www.sance-montessori.cz/o-projektu/metodiky/. Pokud byste měli zájem se do programu zapojit, napište na adresu info@centrumsofie.cz, v programu máme ještě několik volný míst.

Tento program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, v oblasti Rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními pedagogickými potřebami.