Výuka anglického jazyka probíhá v základní škole během dvou bloků, dvakrát týdně pro žáky první třídy, pro ostatní třikrát týdně. Na začátku každého bloku je po opakování slovní zásoby z minulých hodin dětem představena nová látka, ke které dostávají i pracovní materiál – většinou související pracovní list, kartičky, s jejichž pomocí si děti zafixují nové fráze, nová slovíčka nebo jiná pomůcka.

Společně i samostatně děti pracují s pracovním materiálem, jak u stolu, tak v rámci společné práce nebo tvořivých aktivit. Anglické bloky jsou tematicky propojené s ostatními bloky učiva žáků základní školy, tj. během projektu lidského těla se děti v anglických blocích učí pojmenovávat části těla anglicky,

Každé dítě má svůj sešit na anglický jazyk, do kterého si zapisuje nové pojmy, vlepuje si pracovní listy nebo jejich části, kreslí obrázky a popisuje je. Děti (a vlastně i rodiče) mají tak ucelený přehled o probraném učivu, jeho rozsahu a mohou se k probíraným tématům následně vracet. Opakování slovní zásoby probíhá opět přirozenou formou využívání v běžném fungování třídy.

Výuka angličtiny s pomocí atraktivních her

V závěru bloku děti v tomto pololetí pracují se hrou Verb bingo, což je atraktivní stolní hra na slovní zásobu sloves. Děti se formou hry postupně naučí 60 nejdůležitějších anglických sloves, na kterých mohou dále stavět jednoduché věty.