Název školy:Sofie – mateřská škola a základní škola o.p.s.
Sídlo školy:Žižkova 286/12, 251 01 Říčany
Registrace v síti škol:691003297
Typ školy:1. stupeň
Provoz školy (včetně družiny):7:50 – 17:00 hod, v pátek do 15:00
Začátek vyučování:8:00, 8:15
Stravování:Výdej jídel, jídelna společnosti MH, s.r.o.
Další služby:Odpolední zájmové kroužky
Ředitel školy:Ing. Patrik Matlák
Telefon: +420 773 220 281
Email:info@zs-sofie.cz