Mgr. Veronika Luková, třídní učitelka třídy Orion (e-mail)

Veronika získala pedagogické vzdělání a titul Magistr na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, kde vystudovala obor speciální pedagogika na bakalářském stupni a následně pětiletý obor učitelství pro 1.stupeň ZŠ.
Od roku 2004 působila jako učitelka 1. stupně na ZŠ Bezručova v Říčanech, od roku 2013 na stejné pozici v ZŠ Open Gate v Babicích. V ZŠ Sofie nyní působí na pozicí třídní učitelky v prvním trojročí, ve třídě zvané Orion. Věnuje se přípravě předškoláků v mateřské škole Sofie a pracuje na rozvoji češtiny u dětí, jejichž rodným jazykem není čeština.
V rámci zvyšování pedagogické kvalifikace absolvovala řadu kurzů – základní i pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Typologie MBTI 1 a 2, Rozvoj učitelských dovedností, Dílna čtení, Hejného metody ve vyučování matematice a další. V rámci odborného rozvoje v oblasti Montessori pedagogiky dokončila dlouhodobý kurz Montessori pedagogiky pro děti od 6 do 12 let.
V průběhu své pedagogické praxe vedla kroužek deskových her, učila angličtinu v MŠ a pracovala s handicapovanými dětmi.
Veronika je nadšená čtenářka a často vyráží za kulturou – zejména za baletem. Miluje luštění řešení úloh a hlavolamů, s rodinou často tráví volný čas hraním deskových her.

Mgr. Lucie Tatarinov, třídní učitelka třídy Perseus (e-mail)

Lucie vystudovala učitelství 1. stupně se specializací speciální pedagogika na Univerzitě Hradec Králové. Montessori metodě se věnuje od roku 2005. Získala diplom pro učitele základních škol od Severoamerické Montessori společnosti (NAMC). Ve své praxi pracovala jako učitelka mezinárodní Montessori základní školy IMSP v Praze a anglická učitelka v bilinguální mateřské škole Le Jardin ve Frankfurtu nad Mohanem.
Od roku 2010 působila jako ředitelka Kouzelných škol, soukromé Montessori mateřské a základní školy. Při mateřské dovolené spolupracovala jako supervizorka a učitelka s rodinnou Montessori školou Marché. S dětmi ji baví objevování jejich individualit a talentů prostřednictvím výletů do lesa, hudby a jógy. V ZŠ Sofie nyní působí na pozicí třídní učitelky v prvním trojročí, ve třídě Perseus.
Ve svém volném čase se věnuje svým třem dětem, manželovi a pejskovi. Ráda cestuje, chodí do přírody a sportuje.
„Pro učitele je důležité vést dítě, aniž by ono samo příliš pocítilo jeho přítomnost, tak aby mu poskytl potřebnou pomoc, ale nikdy nestál v cestě mezi dítětem a jeho zkušeností.“  Maria Montessori

Markéta Výborná, třídní učitelka třídy Kentaur, vedoucí učitelka anglického jazyka (e-mail)

Markéta absolvovala Vyšší odbornou škola pedagogickou, předškolní a mimoškolní pedagogika a studium pro ředitele škol a školních zařízení. Od roku 2008 působí ve školství – má zkušenosti z předškolního vzdělávání z Anglie, Norska a v ČR, kde také působila jako ředitelka bilingvní MŠ. Výuce AJ se věnuje od návratu z UK, v posledních letech také na metodické úrovni. Mluví česky, anglicky a norsky.
V Sofii působí jako třídní učitelka druhého dvojročí, ve třídě zvané Kentaur, vyučuje AJ a metodicky řídí práci rodilých mluvčích.
Ve volném čase se věnuje józe, v létě spolupořádá a vede jógový tábor pro rodiče s dětm. Aktivně se angažuje v programu Persona Dolls – panenky s osobností.

Zuzana Votrubová, asistentka pedagoga ve třídě Orion, vychovatelka (e-mail)

Zuzka pochází z Brna, kde studovala nejprve dějepis a společenské vědy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Studium ve druhém ročníku přerušila a vystudovala sociálně ekonomický obor na Provozně ekonomické fakultě MZLU. K práci s dětmi se vrátila až se svými dvěma dětmi. Nejprve v rámci volnočasových aktivit jako trenérka sokolské všestrannosti a atletické přípravky, později také jako lektorka školního klubu čtenářů.
Práce s dětmi ve škole ji vedla k doplnění vzdělání kurzem asistenta pedagoga a vychovatele na VOŠ JABOK. Svůj sen o spojení práce asistenta pedagoga a vychovatele v družině si splnila v Sofii. Montessori pedagogika ji zaujala už při vstupu syna do první třídy. Ale až jedinečné prostředí Sofie ji přitáhlo natolik, aby se odvážila vstoupit do tohoto světa naplno.
Práce s dětmi je pro ni zdrojem radosti i poučení. Ráda objevuje nové věcí spolu s dětmi a těší ji sdílení radostí i starostí a přátelská atmosféra kolektivu bez zbytečné rivality a závisti.
V dětství se věnovala 10 let orientačnímu běhu a láska k lesu jí zůstala. Nejraději tráví volný čas venku, v lese nebo kdekoliv mimo město. Ráda čte, a ještě raději si o knížkách povídá.

Petra Porubová, asistentka pedagoga ve třídě Perseus (e-mail)

Petra si splnila svůj dětský sen učit v mateřské škole po narození prvního syna. Získala kvalifikaci na VOŠ Mills předškolní a mimoškolní pedagogika. S Montessori pedagogikou se potkala poprvé v roce 2009 na kurzu pro lektory mateřských a rodinných center. Montessori způsob výuky ji natolik uchvátil, že se rozhodla udělat si Český národní diplomový kurz Montessori pedagogiky pro děti do 7 let. Když poprvé poznala, jak se učí Montessori pedagogika podle Clause-Dietera Kaula, okamžitě věděla, že tento způsob výuky je jí hodně blízký a při první příležitosti absolvovala diplomový kurz Clause–Dietera Kaula pořádaný Institutem celostního učení.
Svoji odbornost dále rozvíjí pomocí řady kurzů: Čtení s nečtenáři, Elkoninova metoda pro rozvoj jazykových schopností, Stimulační program pro předškoláky a malé školáky Maxík, Diagnostika předškolního dítěte od Mgr. Jiřiny Bednářové aj.
Ve volném čase ráda čte, plave, jezdí na kole a aktivně tráví čas se svojí velkou rodinou („Mít pět chlapů doma je pro mne velkou výzvou a zároveň velkým darem. Každý věk mých pěti mužů mi vždy ukáže jiný úhel pohledu na svět.“).
Montessori pedagogika ji uchvátila pro svůj rovnocenný přístup mezi učitelem a žákem. „Učitel je brán jako průvodce, který se vzdělává a objevuje svět spolu s žákem. Což je pro mne velmi krásné propojení, neboť za svoji praxi ve školce, ale i díky našim čtyřem synům, už vím, že děti mne stále ukazují nové věci a nové pohledy, že nejsem vševědoucí . Možná i díky tomu mne nejvíce oslovila věta: chyba je přítel. Usiluji o to, abychom společně s dětmi chybu přijali a uměli s ní dále pracovat. Není nic krásnějšího, než když vidím, jak se to dětem daří, vidím jejich nadšení a chuť chybu opravit a něco nového se naučit.“

Tereza Železná, párová učitelka ve třídě Kentaur (e-mail)

Tereza získala pedagogické vzdělání a titul Magistr na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudovala obor učitelství pro první stupeň ZŠ se specializací na hudební výchovu. Následné tříleté studium anglického jazyka (studovala v Anglii, Austrálii a na Novém Zélandě) ukončila získáním Cambridge Certificate Proficiency in English a mezinárodně uznávaným certifikátem pro výuku anglického jazyka Teaching Knowledge Test.
Od roku 2001 působila po dobu osmi let částečně jako učitelka 1. stupně, převážně jako učitelka AJ  pro 1. a 2. stupeň v ZŠ Satalice. V této škole také vedla  lezecký oddíl a školní sbor. Od roku 2009 pracovala jako lektorka AJ v jazykové škole Jeden Jazyk Nestačí. V ZŠ Sofie má nyní pozici párové učitelky v prvním trojročí třídy Perseus.
Kromě práce ve školství má zkušenost s prací s lidmi se speciálními potřebami v Camphill Community Glencraig v Severním Irsku. V roce 2000 pracovala ve středisku Naděje, které se věnuje pomoci lidem v nouzi. V roce 2009 absolvovala průvodcovcký kurz. V CK Adventura provázela cyklistické zájezdy po Evropě.
Tereza se v současné chvíli zabývá tématem ekologie a ochrany přírody. Výchova dvou dcer ji také vedla k hlubšímu zamyšlení nad potřebami dětí. Rezonuje s tituly Výchova bez poražených, Respektovat a být respektován. Ve volném čase ráda zavítá do JAZZ clubu, ale I na dobrý balet, do divadla či na výstavu. S rodinou se ráda vydá na kolo, do skal, na vodu, na lyže. Na životě ji fascinuje, že je pořád co objevovat a poznávat. Přitahuje ji vše, z čeho vyzařuje pravdivost, životní energie, autenticita a zápal. To vše v sobě děti mají.

Laura Sullivan, učitelka anglického jazyka (e-mail)

Laura is from the southeastern United States in Atlanta, Georgia. She received her bachelor’s degree with honors in English Language and Literature from Rollins College, and her Masters of Higher Education and Student Affairs from the University of South Carolina, with an emphasis in international education. This is her second year teaching English to kindergarten and primary school students at Sofia.

Her favorite class to teach is Cooking and Baking, which combines two of her favorite activities: cooking and teaching. The class allows students to practice their English in real life scenarios, and create delicious treats, which are often inspired by Laura’s mother’s recipes.

Outside of school, Laura enjoys reading, cooking, traveling (not so much this year), and spending time with her friends. On the weekends, she and her roommates enjoy going to festivals, taste-testing recipes for Cooking and Baking class, and exploring the Czech Republic.

Jana Jägerová, hlavní vychovatelka (e-mail)

Jana Jägerová absolvovala SEŠ v Jablonci nad Nisou a studium trenérství třídy I pro taneční sport na Univerzitě Palackého v Olomouci. 25 let se profesionálně věnovala taneční, pohybové a rytmické výchově dětí. Dala smysl života desítkám dětí, které ji jsou, dodnes zdrojem inspirace a zkušeností, včetně jejich dvou, již dospělých dětí.

V roce 2012 se rozhodla své zkušenosti zúročit v oblasti Montessori pedagogiky, která ji oslovila a absolvovala 25. diplomový kurz Montessori pedagogiky a Montessori kurz pro pedagogy školních družin.

V rámci dalšího zvyšování pedagogické kvalifikace absolvovala u NIDV vzdělávací program Studium pedagogiky, na UK v rámci CŽV program Vychovatelství a řadu dalších kurzů – Kritické myšlení v pedagogické praxi, Teorii typů, Dramatizace ve škole, včetně řady kreativních dílen.

Ve volném čase se Jana i nadále věnuje tanci, zajímá se o psychologii, kreativní tvorbu všeho druhu, muzikoterapii a osobnostní růst.

Kdyby měla slovy vyjádřit svůj postoj k životu, vyjádřila by to takto:

„Štěstí je, když to, co si myslíme, říkáme a děláme, je v harmonii.“ —  Mahátma Gándhí
„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ —  Antoine de Saint-Exupéry

Markéta Králová, vychovatelka (e-mail)

Markéta Králová vystudovala Obchodní akademii na Praze 2. Pracovala jako asistentka v několika postrpodukčních studiích. Stala se cvičitelkou jógy a 6 let vedla kurz jógy pro dospělé v Kolovratech.  S pedagogickou činností se setkala jako vychovatelka v ZŠ Kolovraty, kde působila dva roky. Absolvovala také kurz Asistenta pedagoga na VOŠ JABOK.

V průběhu výchovy svých dvou dcer i při působení na ZŠ si čím dál víc uvědomovala nutnost přistupovat k dětem jiným způsobem a začala se o to snažit a zajímat. Je absolventkou kurzu Respektovat a být respektován u Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání. Absolvovala také mnoho sebe rozvojových kurzů ať už jako účastnice tak i jako asistentka lektorky při vedení kurzů pro ženy.

Ve šťastném manželství Markéta vychovává  dceru Elišku (*2000) a Annu (*2004). Volný čas ráda tráví v přírodě na samotě v lese. Zajímá se o psychologii, aromaterapii a  mezilidské vztahy.

Ing. Patrik Matlák, ředitel školy (e-mail)

V oblasti Montessori či alternativní pedagogiky se pohybuje od roku 2010. Absolvoval bezpočet pozorování v českých a zahraničních školách, seminářů a vzdělávacích kurzů. Od roku 2011 je pravidelným účastníkem konferencí Montessori Europe. Účastní se také vzdělávacích programů Montessori Institute Praha, které v Praze pořádá Association Montessori Internationale.

Po několika letech práce na projektu mateřské školy a základní školy Sofie z pozice manažera projektu se stal ředitelem školy od 1.9.2014.

V roce 2011 se seznámil s celostním přístupem ke vzdělávání, který v Německu a zejména v Bavorsku od devadesátých let do praxe zaváděl Claus-Dieter Kaul. V roce 2013 stál za otevřením české pobočky Institutu celostního učení, který připravil tři diplomové kurzy pro učitele a rodiče, kteří se zajímají o moderní způsob učení, založeném na Montessori filozofie.

Ing. Olga Matláková, zakladatelka (e-mail)

Olga vystudovala VŠE v Praze. Po narození první dcery v roce 2006 se začala zajímat o Montessori pedagogiku, která ji zaujala pro svůj přirozený přístup k dětem. Je držitelkou národního Montessori diplomu, který ji opravňuje pracovat s dětmi ve věku 3-9let, absolvovala také řadu seminářů zaměřených na vzdělávání dětí. Společně s manželem otevřela v roce 2008 první Montessori zařízení na Praze východ. V létě 2011 byla Mateřská škola Sofie zapsána do rejstříku škol vedeného MŠMT ČR.

„Mou velkou motivací jsou naše 3 děti, pro které jako každá máma chci to nejlepší a hledám to ve světě kolem nás. Montessori pedagogika v sobě díky tomu, že vychází z pozorování dětí, není nikterak uměle vytvořená, zahrnuje mnohé, co dítě k přirozenému rozvoji potřebuje. Vždy však záleží na osobnosti učitele, který ji dětem zprostředkuje. S manželem se snažíme, aby děti v našich školách měly vyrovnané a nadšené učitele, kteří následují potřeby dnešních dětí. Nezapomínáme na skutečnost, že Montessori pedagogika vznikla před 100 lety, kdy děti byly jiné, než jsou ty dnešní.“