Spolupráce s rodiči je pro úspěšný průběh vzdělávání žáků klíčová. Pro žáky je velkou motivací zapojení rodičů do jejich školních aktivit. Z tohoto důvodu jsou rodiče zváni na celou řadu akcí (oslavy, společné akce, tvůrčí dílny nebo přímo do vyučování jako jeho spolutvůrci nebo jako hosté). Součástí péče o rodiče je také organizace různých přednášek a školení.

Rodiče mohou školu kdykoliv, po předchozí dohodě s ředitelkou školy, během výuky navštívit.

Případná konzultace s učiteli je možná kdykoliv po vzájemné dohohodě.

Základní aktivity komunikace s rodiči tvoří:

  • individuální schůzky s rodiči (nejméně dvakrát ročně)
  • semináře pro rodiče
  • tvůrčí dílny a oslavy
  • individuální návštěvní dny pro rodiče
  • otevřené dny školy
  • aktuální informace na webových stránkách a vývěsce školy
  • zasílání aktuálních informací e-mailem
  • roční kalendář akcí

Pro průběžné sledování dění ve škole slouží:

  • denní kontakt rodičů a učitelů
  • fotografie na týdenní bázi