• Probudit a rozvíjet ducha a srdce dítěte a jeho představivost.
  • Podporovat jeho přirozenou potřebu nezávislosti, vlastní hodnoty a sebevědomí.
  • Pomoct rozvíjet dobrotu, úctu a sebedisciplínu, která mu umožní stát se plnohodnotným členem společnosti.
  • Pomoct dítěti naučit se samostatně pozorovat, klást otázky a prozkoumávat oblasti zájmu.