Prvním krokem je osobní schůzka, na které Vám představíme koncepci školy a ukážeme Vám třídy, provoz a zodpovíme vaše dotazy.  Zjistíme také základní informaci o Vašem zájmu a motivaci zapsat dítě do naší školy. Poté Vás pozveme do vyučování, představíme Vám učitele a potenciální spolužáky, abyste si mohli udělat komplexní obrázek o tom, jak to u nás chodí. Po návštěvě školy rodiče podávají přihlášku ke studiu.

Přihlášky pro školní rok 2021/2022 příjímáme průběžně. Vážný zájem o místo v následujících školních letech lze rovněž registrovat.

V případě zájmu o přestup do školy Sofie nabízíme omezenou možnost přestupu do 2. a 3. ročníku. V případě zájmu je možné přidat se do 1.ročníku. Kapacita ostatních ročníků je naplněna.

Přihlášku naleznete mezi dokumenty. Na základě přihlášek do 1.ročníku zveme zájemce na konkrétní individuální termín zápisu, který se koná v průběhu dubna každého školního roku.

Školné

Výše ročního školného pro školní rok 2020/2021 činí 130,000 Kč. Školné je kalkulováno na celý školní rok a je možné jej uhradit ve třech různých plánech.

Školné zahrnuje:

  • celodenní pobyt ve škole od 7:50 do 17:00 hod, v pátek do 15:00
  • dva učitelé ve třídě
  • odpolední aktivity v družině
  • učební pomůcky
  • výuku angličtiny rodilími mluvčími

Školné nezahrnuje:

  • svačiny a obědy (cena obědů pro září 2020 je 84 Kč/oběd pro 1.-4.ročník, doplatek na ovoce a odpolední svačinu je 10 Kč)
  • kroužky a odpolední zájmové aktivity
  • náklady na celodenní výlety